Obchodný profil

Meno a priezvisko: Jaroslava Matuškovičová 

Obchodné meno: Jaroslava Matuškovičová – Fit masáže Trnava

Trvale bytom: Štefana Moyzesa 3236/26, 917 01 Trnava Poštová (korešpondenčná) adresa: Hospodárska 42, 917 01 Trnava;                                                                            alebo: Štefana Moyzesa 3236/26, 917 01 Trnava

Názov odbornej spôsobilosti: Športový masér

Číslo dokladu 4135; platnosť od 9.12.2016

Vydal: Masérska škola REMAS Piešťany, s.r.o., Overil: doc. Mudr. Šmondrk, Csc.

Miesto podnikania: Mobilný masér 

SKNACE kód: 93190 – Ostatné športové činnosti – činnosť športového odborníka

IČO: 35400897 

DIČO: 1030614629 

Oprávnenie na podnikanie od: 28. júla 2017

Zápis oprávnenia na podnikanie do registra fyzických osôb v športe vydalo:          Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 6 odseku 5 zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov.

https://sport.iedu.sk/Contact/Person/194580

 

Názov zdrojového registra: Register fyzických osôb v športe

Registračné číslo: 194580 

Registrovaný úrad: REGSPORTFlkrsakova 

Hlavná ekonomická činnosť: 93190 – Ostatné športové činnosti

Predmet činnosti: Činnosť športového odborníka

Zdroj údajov o štatistických kódoch: Register organizácií ŠÚ SR

Právna forma: Slobodné povolanie – fyzická osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského zákona

Dátum aktualizácie údajov: 28.11.2017

Dátum aktualizácie štatistických kódov: 28.11.2017

https://rpo.statistics.sk/rpo/#search