Obchodný profil

Meno a priezvisko: Jaroslava Matuškovičová 

Obchodné meno: Jaroslava Matuškovičová – Fit masáže 

Trvale bytom: Štefana Moyzesa 3236/26, 917 01 Trnava

Sídlo: Štefana Moyzesa 3236/26, 917 01 Trnava

Poštová adresa: Štefana Moyzesa 3236/26, 917 01 Trnava

Miesto podnikania: mobilný masér

Právna forma: Fyzická osoba podnikajúca na základe živnostenského zákona

IČO: 35400897

DIČO: 1030614629

Zapísaná v: Živnostenskom registri Okresného úradu Trnava

Číslo živnostenského registra: 207-12679

Druh živnosti: Wellness masérske služby

Vznik živnostenského oprávnenia: 01.07.2020