Kontakt

Objednať sa môžete telefonicky na čísle: 0907 – 747 098, alebo online na e-mail adrese: fitmasaze.trnava@gmail.com.

Poštová adresa: Jaroslava Matuškovičová, Štefana Moyzesa 26, 917 01 Trnava