Cenník

 Cenník pre klasickú aj športovú masáž:

 •  30  min.    =   13,-  eur
 •  45  min.    =   20,-  eur
 •  60  min.    =   27,-  eur
 •  90  min.    =   40,-  eur
 • 120 min.    =   55,-  eur 

 Cenník bankovania:

 • 30 min.  =  20,- eur
 • 45 min.  =  25,- eur

  Orientačná dĺžka trvania klasickej, alebo športovej masáže:

 • Dolné končatiny zozadu … 30 min. 
 • Chrbát (zahŕňa aj šiju a trapézy) – v ľahu … 30 – 45 min.
 • Chrbát (zahŕňa aj šiju a trapézy) – v sede … 30 min.
 • Chrbát, šija, trapézy a hlava v sede … 15 – 20 min.
 • Chrbát, šija, trapézy v sede … 15 min.
 • Dolné končatiny spredu … 20 – 30 min. 
 • Horné končatiny (v ľahu na chrbáte, alebo v sede) … 15 min.
 • Brucho, hruď … 5 + 5 min.
 • Tvár v ľahu na chrbáte … 5 min.
 • Tvár a dekolt v sede … 7 min.
 • Hlava v sede … 5 min. 
 • Tvár, dekolt a hlava v sede … 10 – 12 min.

Masáž je rozdelená po pätnástich minútach. Najkratšia masáž trvá 30 minút. Najdlhšia 120 minút.

Vhodné kombinácie masáží:

Napr.

 • v dĺžke 30 min. – chrbát v ľahu
 • v dĺžke 45 min – chrbát v ľahu + šija, trapézy a hlava v sede
 • v dĺžke 1 hodiny – dolné končatiny zozadu + chrbát v ľahu
 • v dĺžke 1,5 hodiny – dolné končatiny zozadu + chrbát v ľahu +  dolné končatiny spredu
 • v dĺžke 120 minút – celo-telová masáž (zahŕňa spravidla dolné končatiny zozadu, chrbát v ľahu, d. končatiny spredu, horné končatiny, brucho, hruď, tvár v ľahu, šija, trapézy a hlava v sede);

Výber a dĺžku masáže (pozostávajúcej približne z uvedených jednotlivých častí tela) si klient môže upraviť podľa svojich vlastných požiadaviek.

Masáž je možné zamerať podľa potreby napríklad viac na nohy, alebo na chrbát. Masáž má svoju postupnosť. Nemasírovaná časť tela je zakrytá.